Znaczenie ćwiczeń po chorobie

Zmniejszaniu się masy mięśniowej w podeszłym wieku można przeciwdziałać przez ćwiczenia fizyczne. Oczywiście ćwiczenia o charakterze wytrzymałościowym będą bardziej wpływać na włókna „czerwone", a ćwiczenia siłowe będą pobudzać do rozwoju włókna „białe".

 Ponieważ wraz z wiekiem następuje wzrost produkcji reaktywnych form tlenu i pogłębienie się stresu oksydacyjnego, osoby w starszym wieku powinny spożywać substancje o działaniu antyoksydacyjnym, w tym witamin A i E, aby zwiększyć poziom zabezpieczenia przed utlenianiem tłuszczów wywołanym wysiłkiem. Ćwiczenia siłowe mają ogromne znaczenie również w wypadku osób, które przebyły operację lub chorobę, co w rezultacie spowodowało spadek masy mięśniowej. Tymczasem rehabilitacja pooperacyjna najczęściej jest ograniczona do ćwiczeń wytrzymałościowych, rozciągających oraz masaży.

 Również w wypadku zdrowych osób w podeszłym wieku ćwiczenia siłowe mają ogromne znaczenie. Osoby o większej masie mięśniowej będą bardziej mobilne, będą posiadać większy wigor i chęć do aktywności życiowej, większą pewność siebie. W wypadku takich osób notuje się mniejszą liczbę upadków oraz urazów spowodowanych naciągnięciem mięśni. Upadki zaś osób o większej masie mięśniowej rzadziej prowadzą do złamań na skutek ochronnej roli mięśni oraz zwiększonej na skutek ćwiczeń siłowych gęstości kości.

Spis treści
Funkcje włókien mięśniowych
Rola połączeń mięśniowo - nerwowych
Znaczenie ćwiczeń po chorobie
Tylko treningi siłowe!
Dobór metodyki treningu
Odbudowa komórek mięśniowych
Liczba komórek a wzrost masy