Wypychanie nogami platformy suwnicy skośnej

Wypychanie nogami platformy suwnicy skośnej można robić standardowo, to znaczy, że wypychamy ciężar w granicach swoich możliwości, można też metodą wymuszenia, inaczej - „oszukiwania" (wypychamy ciężar przekraczający nasze możliwości).

Przy wypychaniu platformy z ciężarem ponad nasze możliwości możemy po prostu skrócić zakres ruchu, opuszczając platformę tylko do pewnego (krytycznego) momentu, Inna metoda polega na pomocy sobie rękoma. Robimy to w ten sposób, że w trakcie powolnego opuszczania platformy kładziemy dłonie na udach (tuż przy kolanach), a gdy mamy problemy z wypchnięciem platformy, mocno napieramy rękami na uda. W ten sposób siłę mięśni ud wspomagamy siłą mięśni rąk, dzięki czemu platforma przesuwa się w górę.

Zwróćmy uwagę na fakt, że powolne opuszczanie ciężaru do chwili, gdy kolana niemal dosięgają klatki piersiowej, jest rodzajem negatywnej (oporowej) formy ćwiczenia, a to z kolei doskonale wpływa na wzrost siły mięśni ud oraz na rozciągnięcie mięśni leżących po ich tylnej stronie, Poza tym samo pokonywanie ciężaru przekraczającego możliwości ud ma znaczenie psychologiczne, bo nasz mózg rejestruje ten fakt jako ćwiczenie wykonane, które trzeba tylkoją z powrotem na stojaki, aby nie doprowadzać do poszerzenia się kontuzji. Krótko mówiąc, gdy obciążone mięśnie wydłużają się pod wpływem ciężaru, wtedy rodzi się kłopot. Fizjologowie australijscy, którzy badali sytuacje prowadzące do kontuzji, radzą sportowcom (nie tylko kulturystom), aby w swoich programach treningowych częściej uwzględniali ćwiczenia ekscentryczne, bo jest to jedyna metoda zapobiegania kontuzjom, Po prostu ruch ekscentryczny (opuszczanie ciężaru) powtarzany w seriach powoduje, że włókna mięśniowe stają się coraz silniejsze w tej kontuzjogennej fazie ruchu, a dzięki temu wzmacnia się ich odporność na gwałtowne ruchy rozciągające. Szczególnym „zabiegom" ochronnym powinna być poddawana grupa mięśni leżących na tylnej i wewnętrznej stronie ud, gdyż to one ulegają najczęstszym urazom w trakcie dużego wysiłku. Istnieją dwa podstawowe ćwiczenia na te partie: jednym z nich jest popularna „nakrywka", czyli unoszenie pod- udoskonalić technicznie i siłowo. Jest to o tyle możliwe, że przecież - zgodnie z w ynikami badań - powtórzenia negatywne mają najwyższą zdolność rozwijania masy mięśniowej. To dlatego przy każdej okazji staramy się podkreślać wagę powolnego opuszczania ciężaru w każdym ćwiczeniu, nie tylko podczas ćwiczenia mięśni ud.

Spis treści
 Ćwiczenia na mięśnia nóg
Korzystne zmęczenie nóg
Prawidlowa postawa ma znaczenie
Wypychanie nogami platformy suwnicy skośnej
Stretching ochroną przed kontuzjami
Nie wolno zapominać o rozciąganiu mięśni łydek