Wyciskanie do zmęczenia

Aby mocno napompować krwią mięśnie piersiowe, można wykonać odpowiednie ćwiczenie na maszynie Smitha. Gryf umieszczamy w prowadnicach maszyny na wysokości 5 cm nad klatką piersiową i z tej pozycji rozpoczynamy ruch wyciskania.

Gdy gryf osiągnie pozycję górną, powoli opuszczamy sztangę w dół. Powtórkę należy zrobić natychmiast gdy gryf dojdzie do dolnej pozycji, bez najmniejszego odpoczynku. Oznacza to, że ruch musi być eksplozywny.

Ciężar dobieramy tak, aby dało się wykonać nie więcej niż 5-6 powtórzeń. Odpoczywamy 20 sekund i podchodzimy drugi raz do tego samego ciężaru, który teraz, z racji zmęczenia, będziemy w stanie wypchnąć mniejszą liczbę razy. Znowu odpoczywamy nie dłużej niż 20 sekund, a następnie powtarzamy to samo ćwiczenie, starając się wykonać przynajmniej 2 powtórzenia. Odpoczynek powinien trwać 3-5 minut. Po tym czasie należy powtórzyć to samo ćwiczenie z takim samym obciążeniem. Ogólnie wykonujemy 4-5 takich serii. Po tych seriach górne partie mięśni piersiowych powinny być już wy łą czone z dalszego treningu w tym dniu,


Spis treści
Funkcjonalność różnych włókien
Serie o wysokiej liczbie powtórzeń
Alternatywna technika wyciskania
Wyciskanie do zmęczenia
Obowiązkowa sztuka oddychania
Czas na korzystne zmiany
Ćwiczenia „modne”, ale czy wystarczające?