Tylko treningi siłowe!

Porównawcze badania nad hipertrofią mięśni młodych i starych mężczyzn wykazały, że treningi siłowe powodowały podobny procentowo wzrost przekroju mięśni w obydwu badanych grupach. Oczywiście początkowy średni przekrój mięśni osób starszych był mniejszy niż osób młodych, ale w wyniku ćwiczeń pole powierzchni przekroju mięśni osób starszych po 16 tygodniach ćwiczeń osiągnęło średnie pole powierzchni mięśni osób młodych przez rozpoczęciem ćwiczeń.

Inne badania na osobach starszych [60-86 lat] wykazały, że 12-tygodniowy trening siłowy [3 razy w tygodniu po godzinie) powodował wzrost pola przekroju poprzecznego wszystkich rodzajów włókien mięśniowych. W wypadku włókien typu I, Ha i IIx zaobserwowano odpowiednio 17, 37 i 51% wzrost przekroju mięśni. Ani standardowa rehabilitacja ani elektryczna stymulacja mięśni nie dała efektów w postaci wzrostów masy mięśniowej.

Tak więc ćwiczenia siłowe wywołują u osób starszych wzrost masy mięśniowej wywołany zwłaszcza wzrostem włókien mięśniowych typu IIx, które są odpowiedzialne za wzrost siły. Nie dziwią więc wyniki otrzymane przez innych naukowców, którzy zanotowali nawet 137% wzrost siły osób starszych ćwiczących 3 razy w tygodniu po godzinie przez okres 12 tygodni. Oczywiście podstawowy problem związany z wykazywanym pozytywnym wpływem ćwiczeń siłowych na wzrost masy mięśniowej i siły wynika z tego, iż większość tego typu badań było przeprowadzanych na nie trenowanych wcześniej grupach osób.

Spis treści
Funkcje włókien mięśniowych
Rola połączeń mięśniowo - nerwowych
Znaczenie ćwiczeń po chorobie
Tylko treningi siłowe!
Dobór metodyki treningu
Odbudowa komórek mięśniowych
Liczba komórek a wzrost masy