Trening na asymetryczność mięśni

Większa objętość pracy treningowej Ta metoda jest stosowana do korekty wielkości mięśnia. Polega na zwiększeniu objętości treningów na słabiej rozwinięty mięsień. Oczywiście, nie należy z tym przesadzać, bo łatwo można doprowadzić do przetrenowania tego mięśnia, tym bardziej, że są to zwykle mniejsze grupy mięśniowe. Ale wykonywanie 2-3 serii więcej na słabiej rozwinięty mięsień wydaje się być właściwym rozwiązaniem. Daje to lepsze efekty niż wykonywanie większej liczby powtórzeń w seriach. Zalecane jest wykonanie pierwszego, najlepiej złożonego ćwiczenia ze sztangą, normalnie, aby pobudzić także drugi, większy mięsień, a potem dodanie ćwiczenia izolowanego, wykonywane już tylko na mniejszy mięsień.

Większe ciężary Do zwiększenia s iły słabszego mięśnia zalecana jest metoda polegająca na tym, że silniejszy mięsień ćwiczymy tylko na podtrzymanie siły, słabszy zaś na jej zwiększenie. Stosujemy przy tym piramidalny wzrost obciążeń. Skrajną wersją tej metody jest ćwiczenie tylko słabszej strony, aby nie wywoływać jej wstępnego zmęczenia ćwiczeniami obustronnymi. Najczęściej jednak stronę mocniejszą ćwiczymy bez progresji obciążeń, zostawiając ją na stałym poziomie, aby nie utracić s iły natomiast po stronie słabszej powoli zwiększamy ciężary, zmniejszając liczbę powtórzeń w każdej kolejnej serii. To, z czasem, powinno doprowadzić do wzrostu siły słabszej strony. Ale proces ten jest powolny, tak więc należy uzbroić się w cierpliwość i nie skakać z obciążeniami zbyt szybko. Każdy, nawet mały wzrost siły słabszego mięśnia będzie dowodem, że idziemy w dobrym kierunku. Bardzo istotne jest to, aby mając jakąś większą asymetrię w rozwoju umięśnienia, nie przechodzić nad tym do porządku dziennego, lecz próbować różnych metod i technik, aby tę sytuację skorygować.

Wykonujmy więcej ćwiczeń jednorącz

Chodzi o to, aby bardziej koncentrować się na poddawaniu treningowi jednej strony ciała, wyizolować asymetryczny (słabiej rozwinięty) mięsień i poświęcić mu więcej uwagi, intensywniej go stymulując zarówno do zwiększenia masy, jak i siły, W połączeniu z tym izolowaniem musi iść dokładna technika ruchu, co pozwoli na większą stymulację i dotrenowanie, Wykonując ćwiczenia na słabszy mięsień, możemy zwiększyć intensywność pracy tego mięśnia przez włączanie specjalnych wysokointensywnych metod, jak: metoda ruchów ekscentrycznych oraz wymuszonych i metoda powtórzeń oszukanych. Wtedy metod tych nie stosujemy w ćwiczeniu tego samego mięśnia drugiej strony ciała.

Czytaj też

ASYMETRYCZNOŚĆ umięśnienia
 Asymetria siły mięśniowej