Sylwetka zaawansowana

Po około trzech latach zaangażowania w trening kulturystyczny nadchodzi kolejny etap. Etap ten jest następstwem dodatniej stymulacji psychicznej w stosunku do treningu i jest spowodowany zaawansowanym kształtem sylwetki. Staje się ona na tyle atrakcyjna, że zaczyna być pozytywnie postrzegana przez otoczenie. W tej fazie rozwoju sylwetki kulturysta wchodzi do gry społecznej [kontakt z otoczeniem - wzajemne zależności] na zasadach rozpracowanych przez psychologię wizerunkową.

Po prostu otoczenie dostrzega efekt treningów na konkretnym przykładzie konkretnego człowieka i reaguje na to różnymi przejawami aprobaty. Ta aprobata nie bierze się z powietrza, ale jest typową cechą kontaktów międzyludzkich. Ludzie mogą mijać się obojętnie, a mogą też się zatrzymać, bo ich uwagę zwróci na siebie ktoś, kto budzi zainteresowanie swoim odmiennym wyglądem. W każdej społeczności obserwuje się naturalną skłonność człowieka do przypisywania pozytywnych cech charakteru i intelektu ludziom wyglądającym atrakcyjnie, proporcjonalnie zbudowanym, ludziom po prostu ładnym.

Wydaje się, że w przypadku kulturysty taka wyróżniająca ocena osobowości wcale nie musi być przesadzona i wywołana wyłącznie atrakcyjnością jego sylwetki. Jeśli bowiem uświadomimy sobie, jaką skomplikowaną i trudną drogę przeszedł ten człowiek nim przebudował sylwetkę, ile pokus, czasem bardzo intrygujących i nie zawsze pozytywnie wpływających na osobowość jednak skutecznie wyeliminował ze swojego życia, ile zadymionych barów nie odwiedził, jak skutecznie zrezygnował z kontaktowania się z otoczeniem destruktywnym - gdy zsumujemy te i inne, niewyszczególnione jeszcze pozytywne przejawy jego aktywności społecznej, możemy stwierdzić, że kulturysta zasługuje na szacunek, a nawet podziw.

 Nie można bowiem pogodzić reżimu treningowego, nawet realizowanego w atmosferze zaangażowania wytworzonego tym treningiem - z dostarczaniem osobowości jedynie doznań marginesowych, niewiele znaczących. Taka relacja nie mogłaby funkcjonować w dłuższym czasie i jest pewne, że zakończyłaby się psychiczną i zdrowotną klęską.

Spis treści
Analiza psychologiczna osobowości kulturysty
Sylwetka zaawansowana
Serce i sztanga