Serie o wysokiej liczbie powtórzeń

Niezależnie od ogólnej zasady naprzemiennego stosowania serii o różnej liczbie powtórzeń, powinniśmy mieć na uwadze również obszary, które odznaczają się szczególnymi skupiskami włókien wolnokurczliwych. Jest to o tyle istotne, że aby obszary te mogły zwiększyć masę mięśniową, należy zastosować wobec nich bodźce, które z góry zagwarantowałyby korzystną odpowiedź ze strony mięśni.

I tak na przykład mięsień naramienny, który jest chyba najważniejszym mięśniem kształtującym sylwetkę, bo każdemu marzą się szerokie bary, zawiera 70-90% włókien wolno kurczliwych się (czerwonych). Jest to wskazówka, którą trzeba koniecznie wykorzystać do zastosowania adekwatnej liczby powtórzeń w seriach, a konkretnie 15-20 powtórzeń, gdyż tylko wtedy włókna czerwone zareagują wzrostem. Oczywiście, wspomniana wyżej „przeplatanka" z użyciem dużych i mniejszych ciężarów jest jak najbardziej wskazana, ale podstawą dla rozwoju mięśni przesyconych włóknami czerwonymi jest bardzo długa seria.

Ta sama zasada obowiązuje podczas ćwiczeń na mięśnie dwugłowe ud (65-85%) i przede wszystkim podczas ćwiczeń na mięśnie płaszczkowate (75-95%), które w znacznym stopniu decydują o kształcie i obwodzie łydki.


Spis treści
Funkcjonalność różnych włókien
Serie o wysokiej liczbie powtórzeń
Alternatywna technika wyciskania
Wyciskanie do zmęczenia
Obowiązkowa sztuka oddychania
Czas na korzystne zmiany
Ćwiczenia „modne”, ale czy wystarczające?