Serce i sztanga

Osobowość kobiet uprawiających ćwiczenia kulturystyczne, podobnie jak osobowość większości kobiet w ogóle, przenika gorący wiatr uczuć, który nadaje dynamikę i urokliwą zmienność tej osobowości, o czym - mówiąc żartobliwie - dużo mogą powiedzieć mężczyźni porzuceni przez kobiety.

 Wracając jednak do tematu, należy stwierdzić, że trening w przypadku kulturystek nie kształtuje tak intensywnej akceptacji wewnętrznej w porównaniu z kulturystami. Przyczyną jest wspomniana uczuciowa dynamika ich osobowości. Powoduje ona, że monotonia treningowa, jaka towarzyszy treningowi, jest słabiej akceptowana niż w przypadku kulturystów.

 O ile mężczyźni w znaczący sposób identyfikują się z mało urozmaiconym treningiem kulturystycznym, to kobiety mają do niego dystans. Ich pełne zaangażowanie sprawdza się za to znakomicie w treningu fitness, którego istotą jest właśnie dynamika ruchowa i urozmaicenie oraz brak powtarzalności ćwiczeń, co charakteryzuje trening typowo siłowy. Wyzwanie, które stawia przed kulturystkami ich własna osobowość, to przede wszystkim ograniczanie i eliminowanie wpływu niechcianych uczuć na trening. Należy podkreślić, że pojęcie uczucia niechciane jest użyte tylko w relacji do treningu kulturystycznego.

Autor, przygotowując ten artykuł, zapoznał się z dziesiątkami prac psychologicznych, poświęconych pokonywaniu niechcianych uczuć i doszedł do wniosku, że najlepszym sposobem ograniczania wpływu niechcianych uczuć na trening kulturystyczny, potwierdzonym przez obserwacje praktyki życia, jest funkcjonowanie kulturystki w bliskiej relacji uczuciowej i intelektualnej z mężczyzną. Istnieją bowiem dowody obiektywne, pozyskane za pomocą badań psychologicznych, z których wynika, że kobiety będące w takich związkach posiadają osobowość uczuciowo bardziej stabilną niż kobiety funkcjonujące na zewnątrz takich związków, chodzi oczywiście o statystyczną większość.

Autor pragnie jednak zdecydowanie podkreślić, że nie uważa podwyższonej dynamiki uczuciowej kulturystek i kobiet za mankament ich osobowości, wręcz przeciwnie, jego zdaniem są to piękne, wręcz cudowne cechy ich osobowości. Z uczuciami bywa bowiem różnie, jeśli na przykład kulturystka jest zakochana i to uczucie miłości dekoncentruje ją i przeszkadza w treningu, czy takie uczucie należy uznać za niechciane? Czasem zapewne tak, autor jednak nie czuje się na tyle kompetentny, żeby odpowiedzieć na takie lub podobne pytania i uważa, że w takich sytuacjach trzeba je kierować bezpośrednio do serca

Spis treści
Analiza psychologiczna osobowości kulturysty
Sylwetka zaawansowana
Serce i sztanga