Ściąganie rączek górnych wyciągów w kierunku barków stojąc

Najczęściej ćwiczenie to wykonuję na zakończenie treningu bicepsów, gdyż doskonale „pompuje" ono te mięśnie. Po kilku seriach moje bicepsy są tak nabrzmiałe i tak twarde, że aż to mi przeszkadza. Aby zlikwidować ten dyskomfort, muszę wykonać kilka serii ćwiczenia rozciągającego bicepsy i dopiero wtedy wszystko wraca do rączek wyciągów do pozycji maksymalnego skurczu bicepsów, Z tego też powodu w pierwszej serii sprawdzam możliwości siłowe bicepsów i dopiero do serii drugiej stosuję ciężar właściwy. normy W celu jak największego zaangażowania bicepsów, łokcie przesuwam do tyłu tak, aby znalazły się w jednej płaszczyźnie z plecami (łokcie w jednej linii z barkami). Rączki wyciągów ściągam w kierunku barków, zwracając uwagę na to, aby nie wykonywać żadnego ruchu łokciami. Ruch ściągania rączek kończę dopiero wtedy, gdy bicepsy osiągną stan maksymalnego skurczu. Zbyt duży ciężar użyty do ćwiczenia może uniemożliwiać dociągnięcie