Rola połączeń mięśniowo - nerwowych

Innym czynnikiem osłabiającym mięśnie w podeszłym wieku są zmiany w połączeniach mięśniowo-nerwowych. Za wszystkie te zmiany przynajmniej częściowo jest odpowiedzialna gospodarka hormonalna organizmu. W podeszłym wieku obserwuje się spadek stężenia hormonów anabolicznych takich jak: testosteron, dehydroepiandrosteron [DHEA), hormon wzrostu i insulinowy czynnik wzrostu [IGF-1). Szacuje się, że począwszy od 60. roku życia spadek siły mięśni u osób nie ćwiczących wynosi około 1,5% rocznie. Nie jest to aż tak wysoka liczba zważywszy na to, że spadek siły mięśni młodych mężczyzn w czasie pierwszego tygodnia przymusowego leżenia w łóżku waha się od 1 do 6% dziennie. Oczywiście po pierwszym tygodniu spadek ten jest wolniejszy i w rezultacie 3-tygodniowe przebywanie w łóżku prowadzi do zmniejszenia się siły mięśni o 40-48%.

 Na szczęście masa mięśniowa zmniejsza się wolniej w okresach immobilizacji człowieka. Jest to zresztą pewna prawidłowość. Podczas ćwiczeń siłowych człowiek szybciej zyskuje na sile niż buduje masę mięśniową. Ten pierwotny wzrost siły pochodzi od tworzenia się połączeń nerwowych i zwiększenia już istniejących między mózgiem a mięśniami. Dopiero w późniejszym czasie dochodzi do wzrostu masy mięśniowej. W wypadku braku aktywności fizycznej jest podobnie. Najpierw następuje spadek siły, a potem masy mięśniowej.

Spis treści
Funkcje włókien mięśniowych
Rola połączeń mięśniowo - nerwowych
Znaczenie ćwiczeń po chorobie
Tylko treningi siłowe!
Dobór metodyki treningu
Odbudowa komórek mięśniowych
Liczba komórek a wzrost masy