Przysiady na hack-maszynie

Wersją pośrednią między głębokimi przysiadami ze sztangą a wypychaniem ciężaru na suwnicy skośnej są głębokie przysiady na hack-maszynie. Stojąc na platformie hack-maszyny, stopy wysuwamy jak najdalej do przodu, rozstawiając je nieco szerzej niż szerokość ramion. Trzymając poduszki oporowe maszyny na barkach, nabieramy powietrze w płuca i powoli robimy bardzo głęboki przysiad. Po osiągnięciu pozycji najniższej mocno odpychamy się stopami od platformy i, wypuszczając powietrze z płuc, wracamy do pozycji wyjściowej. W porównaniu z klasycznymi przysiadami ze sztangą, ćwiczenie to mniej obciąża stawy kolanowe. Jest też dużo bezpieczniejsze i można je wykonywać nawet bez asekuracji partnera treningowego. Jeżeli nie mamy możliwości korzystać z hack-maszyny, to ćwiczenie możemy wykonać na maszynie Smitha.

Spis treści
Trening na pośladki. Ćwiczenia na mięśnia dupy
Martwy ciąg na prostych nogach
Skłony ze sztangą
Głębokie przysiady ze sztangą
Przysiady na hack-maszynie
Wypychanie ciężaru na suwnicy skośnej
 Wykroki w bok
Jak często ćwiczyć?