Odbudowa komórek mięśniowych

Do tej pory powszechnie uważało się, że spadek masy mięśniowej jest związany ze spadkiem liczby miogenicznych prekursorów komórek [mionuclei). Ostatnie badania, przeprowadzone w 2008 roku na myszach wykazały, że nawet w wypadku 50% spadku powierzchni przekroju poprzecznego mięśni, nie zaobserwowano spadku liczby miogenicznych prekursorów komórek.

Wcześniej inni naukowcy zidentyfikowali molekularny „przełącznik" w komorkach pierwotnych, który może być potrzebny komórkom macierzystym po to, aby produkować komórki satelitarne. Te zaś występują w dorosłych mięśniach szkieletowych tworząc masę mięśniową podczas ich wzrostu po ćwiczeniach i jako odpowiedź na kontuzję mięśnia.

Ogólnie można wyobrazić sobie, że włókno mięśniowe znajduje się w tubie złożonej z kolagenu. Każde włókno mięśniowe posiada setki komórek satelitarnych znajdujących się między włóknem a kolagenem. Gdy mięsień jest uszkodzony mechanicznie albo gdy następują mikropęknięcia przez naprężenie wywołane ćwiczeniami, następuje aktywacja tych komórek, które przystępują do jego odbudowy. Komórki satelitarne dzielą się i powodują rozwój nowego mięśnia, równocześnie tworząc populację nowych komórek gotowych do działania w przyszłości.

Okazało się również, iż podczas podziału komórek satelitarnych zachodzi ich dywersyfikacja. Te komórki, które pozostają przyczepione do kolagenowej pochewki mięśnia stają się nowymi komórkami satelitarnymi, podczas gdy komórki tracące kontakt z pochewką stają się dojrzałymi komórkami mięśni budującymi masę mięśniową. Oczywiście wykorzystanie komórek macierzystych do regeneracji mięśni ma znaczenie raczej w leczeniu niż sporcie, jednakże badania te potwierdzają rolę odpowiednich komórek w procesie wzrostu mięśni.

Spis treści
Funkcje włókien mięśniowych
Rola połączeń mięśniowo - nerwowych
Znaczenie ćwiczeń po chorobie
Tylko treningi siłowe!
Dobór metodyki treningu
Odbudowa komórek mięśniowych
Liczba komórek a wzrost masy