Obowiązkowa sztuka oddychania

Trening ekscentryczny, jak wiadomo, sprowadza się do wykonywania tzw. ruchów negatywnych, czyli do celowego spowolnienia ruchów opuszczania ciężaru. Mówiąc prościej - opuszczamy więcej, niż możemy podnieść, a w trakcie opuszczania jak najmocniej przeciwdziałamy sile grawitacji.

Metoda ta, rzadko jest stosowana przez kulturystów, mimo tego, że daje szansę zdobycia dużej siły. Jeżeli opuszczamy ciężar tak szybko, jak go podnosimy, to praca mięśni jest dość mocno ograniczona w tej fazie ruchu, stąd też celowe będzie spowalnianie ruchu opuszczania. Aby ćwiczenie mogło dać korzyść pod każdym względem, należy jeszcze nauczyć się właściwego oddychania w trakcie powrotnego (negatywnego) ruchu sztangi. Wstrzymywanie oddechu jest bardzo niekorzystne dla zdrowia. Ciężar opuszczamy na wydechu! W y dech musi trwać odpowiednio długo, mianowicie tyle, ile czasu potrzebujemy na opuszczanie ciężaru. Jeżeli w jakimś „momencie negatywnym"zabraknie nam powietrza, to natychmiast przerywamy ćwiczenie, Ciężar, poprzedzony niezbędną rozgrzewką pod postacią ćwiczeń z mniejszymi ciężarami, W treningu ekscentrycznym, stosujemy ciężar rzędu 100 do 130% CM,

Spis treści
Funkcjonalność różnych włókien
Serie o wysokiej liczbie powtórzeń
Alternatywna technika wyciskania
Wyciskanie do zmęczenia
Obowiązkowa sztuka oddychania
Czas na korzystne zmiany
Ćwiczenia „modne”, ale czy wystarczające?