Nietrwałe osiągnięcia treningowe

Obie te cechy mogą ulegać poprawie, ale większe postępy osiągniemy koncentrując się tylko na poprawie jednej z nich. Wytrzymałość, podobnie jak siła, to cecha mało stabilna, O ile masę mięśniową można bez treningów utrzymać na niemal niezmienionym poziomie dość długo, o tyle siła oraz wytrzymałość po zaprzestaniu treningów szybko maleją. Dodać należy, że im wzrost wytrzymałości lub siły był szybszy i w yn ikał z bardzo intensywnych, trwających stosunkowo krótko, treningów, tym szybciej obie te cechy będą zanikać. Proces zwiększania się wytrzymałości powinien więc odbywać się stosunkowo wolno, aby jego efekty były trwałe.