Liczba komórek a wzrost masy

Stwierdzono, że osoby starsze posiadają mniejszą liczbę komórek satelitarnych na jedno włókno mięśniowe, niż osoby młode. Posiadały one równocześnie większą liczbę miogenicznych prekursorów komórek [mionuclei). Równocześnie stosunek liczby komórek satelitarnych w odniesieniu do miogenicznych prekursorów komórek był mniejszy dla osób starszych w porównaniu do młodych. Tak więc w starszym wieku następuje spadek komórek satelitarnych i tym należy tłumaczyć większą tendencję do spadku masy mięśniowej u takich osób.

 Ostatnio jednakże wśród naukowców jest prowadzona dyskusja, czy wzrost liczby komórek satelitarnych rzeczywiście jest potrzebny do wzrostu masy mięśniowej. Równie ważne mogą być międzykomórkowe mechanizmy, które wpływają na rozkład i syntezę białka.

Spis treści
Funkcje włókien mięśniowych
Rola połączeń mięśniowo - nerwowych
Znaczenie ćwiczeń po chorobie
Tylko treningi siłowe!
Dobór metodyki treningu
Odbudowa komórek mięśniowych
Liczba komórek a wzrost masy