Katabolizm nocny

W czasie nocnej głodówki tkankę mięśniowa zaczynają opuszczać niemal wszystkie aminokwasy. Najwięcej azotu organizm traci na skutek odpływania z mięśni alaniny i glutaminy [stanowią 30-40% całego wydostającego się azotu aminowego]. Glutamina zaczyna wędrować w obręb przewodu pokarmowego. Komórki jelitowe zabierają prawie 50% uwolnionej z mięśni glutaminy. Prawie połowa tej ilości jest spalana do dwutlenku węgla. Jak się okazuje, energia uwalniana podczas rozkładu glutaminy jest przede wszystkim wykorzystywana na potrzeby regeneracji komórek jelitowych. Około 30% szkieletów węglowych pochodzących z glutaminy ulega także zamianie w wątrobie na glukozę, natomiast ok. 4% na aminokwas alaninę. Z bilansu łatwo zauważyć, ze glutamina opuszczająca mięśnie jest przede wszystkim wykorzystywana na potrzeby energetyczne różnych tkanek [głównie jelit], natomiast w mniejszym stopniu na syntezę innych aminokwasów. Organizm traci więc w okresie snu [i nie tylko]bardzo duże ilości glutaminy. Ale jelita nie tylko pochłaniają glutaminę, one także dają coś w zamian - uwalniają alaninę, która stanowi ok. 40% wszystkich aminokwasów opuszczających jelita.

 Kolejnym narządem biorącym udział w wymianie aminokwasów są nerki. Te z kolei raczej bardziej konsumują niż oddają aminokwasy. Ich szczególnym upodobaniem znów cieszy się glutamina. Jednak w przeciwieństwie do jelit aminokwas ten jest mniej wykorzystywany przez nerki jako źródło energii, lecz przede wszystkim jako środek transportowy przewożący grupy aminowe, które następnie wydalane są z moczem w formie amoniaku. Nerki poza glutaminą pobierają glicynę i prolinę, a w zamian uwalniają serynę i niewielkie ilości alaniny.

 No i wreszcie mózg - jeden z bardziej aminożarłocznych organów w okresie snu. Tkanka mózgowa przede wszystkim bardzo silnie konsumuje aminokwasy rozgałęzione, 400% silniej niż mięśnie i wątroba. To właśnie mózg pochłania największe ilości aminokwasów rozgałęzionych uwalnianych przez mięśnie.

Spis treści
Nocny katabolizm
Obrót białka
Katabolizm nocny
Jak ochronić mięśnie?
Dawkowanie glutaminy
BCAA - nie tylko przed snem