Jak ochronić mięśnie?

Nie tylko ochronić, ale także zapewnić im korzystne warunki do wzrostu! Patrząc na powyżej skrótowo zaprezentowany proces wymiany aminokwasów, łatwo zauważyć, że najintensywniej mięśnie w okresie snu zubażane są o glutaminę oraz aminokwasy rozgałęzione, z tego tytułu ich egzogenne dawkowanie może w wyraźny sposób przyczynić się łagodzenia katabolizmu mięśniowego w okresie snu. Glutamina, obok tego, że dostarcza duże dawki azotu, pełni także inne istotne funkcje ochronne. Między innymi hamuje powysiłkową aktywność hormonów o działaniu katabolicznym szczególnie kortyzolu oraz ogranicza działanie enzymów odpowiedzialnych za proces degradacji białek ustrojowych. Glutamina uczestniczy także w procesie syntezy glutationu - jednego z najsilniejszych antyutleniaczy chroniących białka i struktury komórkowe przed niszczącym działaniem rodników tlenowych. Glutamina uważana jest również za aminokwas o dużych właściwościach anabolicznych. Wpływając na zwiększenie puli azotu nieorganicznego przyczynia się do poprawy tzw. bilansu azotowego, co sprzyja procesowi przebudowy aminokwasów i wzmożonej syntezie białek.

 Glutamina warunkuje ponadto wzrost uwodnienia komórek, co wpływa na wyzwolenie tzw. ¿sygnału anabolicznego" stymulującego proces syntezy białek i glikogenu. Znaczenie w aktywowaniu procesu anabolizmu może mieć również fakt, iż glutamina pobudza aktywność hormonu wzrostu [HGH] - substancji o bardzo silnych właściwościach anabolicznych 

Spis treści
Nocny katabolizm
Obrót białka
Katabolizm nocny
Jak ochronić mięśnie?
Dawkowanie glutaminy
BCAA - nie tylko przed snem