Funkcjonalność różnych włókien

Jeżeli ćwiczymy już kilka lat albo dłużej, a rozwój muskulatury dawno zatrzymał się na jakimś wcześniejszym etapie, to warto się zastanowić nad problemem właściwego doboru ciężaru do ćwiczeń. Jeśli wykonywaliśmy w seriach po 8-10 powtórzeń, w szczególnych przypadkach może to oznaczać, że użyty do tych serii ciężar był zbyt mały, jak na nasz potencjał. W tej sytuacji bodźce płynące z ćwiczeń nie docierają w wystarczającym natężeniu do włókien szybkokurczliwych (białych), ale przede wszystkim do włókien wolnokurczliwych (czerwonych).

Praca włókien czerwonych towarzyszy raczej organizmowi nastawionemu w pierwszym rzędzie na zaprawę kondycyjną, a nie na wzrost s i ły i masy mięśni. Aby poprawić siłę i wzrost mięśni, należałoby uaktywnić włókna szybkokurczliwe, co z góry zakłada konieczność zwiększenia ciężaru i wykonywania pracyw granicach 2-6 powtórzeń w serii, przy czym ciężar dający się podnosić tylko 2 razy zwiększy naszą siłę, a ciężar, którym wykonamy 6 powtórzeń, pozwoli zwiększyć masę mięśniową w wypadku, gdy większa liczba powtórzeń okazała się dotychczas mniej skuteczna,

Ponieważ jednak mięśnie na ogół nie są zbudowane tylko z włókien białych lub czerwonych, bo zwykle jest „przeplatanka" z przewagą jednego rodzaju, najlepszy rezultat można uzyskać, wykonując na przemian serie krótkie na dużym ciężarze i dłuższe na ciężarze mniejszym. Trening obejmujący obydwa warianty skutkuje bardziej nasilonym procesem syntezy białka mięśniowego.

Spis treści
Funkcjonalność różnych włókien
Serie o wysokiej liczbie powtórzeń
Alternatywna technika wyciskania
Wyciskanie do zmęczenia
Obowiązkowa sztuka oddychania
Czas na korzystne zmiany
Ćwiczenia „modne”, ale czy wystarczające?