Funkcje włókien mięśniowych

Włókna typu II dzielą się na włókna typu Ha oraz włókna typu IIx. Te ostatnie są typowymi włóknami „siłowymi", podczas gdy włókna typu Ha mają charakter pośredni między wykonami typu I a włóknami typu IIx. Włókna typu IIx działają w zasadzie do 5 minut wysiłku, mogą wytwarzać dużą siłę i czerpią energię tylko z fosforanu kreatyny i glikogenu.

Zaobserwowano, że w wypadku osób w wieku od 60 do 80 lat następuje zmniejszenie się średnicy włókien typu II, podczas gdy włókna typu I są mniej zmienione. Natomiast u osób w wieku 80 lat i starszym zaobserwowano spadek średnicy obu typów włókien mięśniowych. Zmiany te niekoniecznie muszą być związane z biochemicznymi zmianami w organizmie człowieka. Włókna typu I czerpią energię z procesów tlenowych podczas długotrwałego wysiłku o małej intensywności. Taki wysiłek jest zbliżony do tego, jaki obserwuje się podczas wykonywania codziennych czynności. Chodzenie, lekka praca fizyczna a nawet stanie, to wysiłek tlenowy, w którym zaangażowane są w większości włókna typu I. Z tego powodu osoby w wieku 60-80 lat, będąc jeszcze w miarę aktywne życiowo, nie tracą tak wiele włókien tego rodzaju.

 Do hipertrofii [przerostu) włókien typu II potrzeba krótkich, intensywnych wysiłków, które występują stosunkowo rzadko w codziennym życiu. Dlatego te włókna traci się szybciej. Osoby w wieku powyżej 80 lat mają już często problemy z chodzeniem i z innymi aktywnościami wymagającymi działania włókien typu I. Wówczas zachodzi spadek pola powierzchni przekroju obu rodzajów włókien.

Spis treści
Funkcje włókien mięśniowych
Rola połączeń mięśniowo - nerwowych
Znaczenie ćwiczeń po chorobie
Tylko treningi siłowe!
Dobór metodyki treningu
Odbudowa komórek mięśniowych
Liczba komórek a wzrost masy