Dobór metodyki treningu

Podobnie jak to ma miejsce w wypadku osób młodych, po około 2-3 miesiącach ćwiczeń obserwuje się spowolnienie wzrostu masy mięśniowej i siły. Badania wykazują, że tak jak to ma również miejsce w wypadku osób młodych, można temu zjawisku przeciwdziałać przez periodyzację treningów. Okresy intensywnych treningów siłowych należy przeplatać treningami lżejszymi. Można to robić na przykład przez zmianę obciążenia, stosować różny czas naprężenia mięśni. Powinno się również stosować okresy całkowitego zaniechania treningów na około 7-10 dni. Takie przerwy w treningach zredukują możliwości wystąpienia urazów oraz prawdopodobieństwo przetrenowania i zregenerują system nerwowy w celu możliwości dalszego doskonalenia połączeń między mózgiem a tkanką mięśniową.

Należy zawłaszcza pamiętać o tygodniowej przerwie w treningach po trzech początkowych tygodniach ćwiczeń z uwagi na to, że początkowa adaptacja do treningów zachodzi raczej na poziomie połączeń nerwowych, a wzrost masy mięśniowej następuje później.

Spis treści
Funkcje włókien mięśniowych
Rola połączeń mięśniowo - nerwowych
Znaczenie ćwiczeń po chorobie
Tylko treningi siłowe!
Dobór metodyki treningu
Odbudowa komórek mięśniowych
Liczba komórek a wzrost masy