Czas na korzystne zmiany

Wykonywanie ciągle tych samych ćwiczeń powoduje, że ćwiczenia te stają się nieefektywne jeżeli chodzi o rozwój mięśni. To jest tak, jak chodzenie - ciągle ten sam wysiłek i w rezultacie ciągle utrzymujący się na tym samym poziomie stan mięśni łydek. Tymczasem organizm, aby reagował wzrostem mięśni, musi być do tego prowokowany. Trzeba go zaskakiwać. Jeżeli nawet nie wymyślimy nowych ćwiczeń, to przynajmniej dobrze jest zmienić kąt pozycji, w której podnosimy ciężar. Idealnie byłoby, gdybyśmy mogli zwiększać ciężar na każdym treningu. Niestety, nie jest to możliwe i dlatego powinniśmy stosować zmiany w innej formie.

Z doświadczeń wynika, że pozytywną rolę odgrywa zwiększanie intensywności treningu, czyli krótsze przerwy na odpoczynek, szybsze ruchy, większy ciężar, trudniejsza pozycja, dobór ćwiczeń ekscentrycznych, Ustalono, że większa intensywność w stosunkowo krótkim czasie pozwala oczekiwać lepszych rezultatów, niż standardowo rozłożona intensywność w czasie dwukrotnie dłuższym, na co może wpływać wydzielanie się do krwi coraz większego stężenia hormonu stresu - kortyzolu, mającego wpływ na poziom zmęczenia,


Spis treści
Funkcjonalność różnych włókien
Serie o wysokiej liczbie powtórzeń
Alternatywna technika wyciskania
Wyciskanie do zmęczenia
Obowiązkowa sztuka oddychania
Czas na korzystne zmiany
Ćwiczenia „modne”, ale czy wystarczające?