ASYMETRYCZNOŚĆ umięśnienia

Ludzka sylwetka podlega symetrii dwubocznej, wyznaczonej przez płaszczyznę biegnącą wzdłuż osi ciała, która dzieli ciało na dwie części: prawą i lewą. Należałoby oczekiwać, że obie te części są do siebie symetryczne, niestety tak nie Jest, gdyż organizm nie przejmuje się zbytnio zasadami geometrii.

Odstępstwa od symetrii, zwane asymetrią, bardziej dotyczą organów wewnętrznych, czyli półkul mózgowych, lewego i prawego płuca, nerek, a nawet męskich jąder. Asymetria pojawia się też na twarzy: Po podzieleniu zdjęcia twarzy en face na połowę i odbiciu lustrzanym każdej z połówek otrzymamy dwie różniące się twarze!

Asymetrie rozwoju umięśnienia Dla nas najbardziej interesujące są asymetrie występujące w wielkości i kształcie mięśni, Idealnie byłoby, gdyby nasz lewy i prawy biceps oraz inne mięśnie były dokładnie symetryczne. W praktyce jednak tak nie jest - nawet u wielkich mistrzów kulturystyki, których trudno posądzić o nieumiejętne treningi, widuje się wyraźną asymetrię w rozwoju umięśnienia. Asymetria może być wrodzona lub nabyta. W tym drugim wypadku chodzi o odstępstwa związane z kontuzją, wypadkiem lub chorobą, ale tym nie będziemy się teraz zajmować. Asymetrię wielkości lub kształtu mięśni doskonale można zauważyć stając przed lustrem. Zdarza się, że zaczynamy trenować na siłowni i po pewnym czasie, gdy mięśnie stają się coraz większe (wtedy łatwiej to dostrzec), zauważamy, że np. lewy biceps jest mniejszy od prawego. Zwykle towarzyszy temu inne zjawisko1, ten mniejszy biceps staje się słabszy od większego, co zaczyna nam przeszkadzać w wykonywaniu ćwiczeń, Szczególnie jest to zauważalne przy ćwiczeniach wykonywanych jednorącz. Bierzemy parę sztangielek i widzimy, że prawą ręką (większy biceps) możemy wykonać 10 powtórzeń, a lewą tylko 8 (mniejszy biceps), Dla lepszego zobrazowania problemu mówię o bicepsach, ale może to dotyczyć także innych mięśni.

Jeśli stwierdzimy u siebie asymetrię w rozwoju mięśni, to najpierw zastanówmy się, czy nie jest ona spowodowana jakimiś innymi przyczynami natury egzogennej, np. uprawianiem w młodości sportów „jednoręcznych" (tenis, pchnięcie kulą, siatkówka, piłka ręczna, kanadyjki) lub wykonywaniem ciężkich prac fizycznych obciążających niesymetrycznie ciało. Obecnie mamy plagę noszenia toreb przewieszonych przez jeden bark, co bardzo skutecznie deformuje sylwetkę. Nawet lekka torba, noszona w ten sposób przez kilka lat, powoduje uniesienie barku do góry i skrócenie jego odległości od karku. Tę wadę widuje się coraz częściej u kobiet trenujących na siłowniach oraz na scenie, podczas zawodów fitness. Pozbycie się tej deformacji nie jest ani proste, ani szybkie. Polega na umiejętnym rozciąganiu przykurczonych mięśni i ścięgien obsługujących staw barkowy, przez wykonywanie szrugsów z maksymalnym opuszczaniem barków do dołu oraz martwego ciągu. Oczywiście, inne ćwiczenia angażujące mięśnie obręczy barkowej też są pomocne.

Czytaj więcej

Trening na asymetryczność mięśni

Asymetria siły mięśniowej