Aktywność fizyczna osób w starszym wieku, Senior na siłce

Na świecie notuje się wzrost średniego wieku ludzi. Rozwój społeczeństw powinien iść w kierunku coraz późniejszej śmierci ich członków oraz w kierunku jak najpełniejszej sprawności aż do końca życia. Wiek podeszły ma bardzo doniosłe znaczenie w życiu człowieka, Tacy ludzie często posiadają ogromny potencjał doświadczenia i nabytej przez dziesiątki lat mądrości. Mogą to przekazywać młodszym pokoleniom a zarazem cieszyć się w pełni swoim życiem. Często jedyną przeszkodą do tego jest zły stan zdrowia

Jak wskazują badania naukowe, często zmniejszona mobilność i ograniczenia w aktywności wynikają z sarkopenii, czyli zmniejszania się masy mięśniowej i towarzyszącemu temu zmniejszeniu się siły mięśni. Następują zmiany we włóknach mięśniowych.

Włókna mięśniowe można podzielić na dwa podstawowe typy: włókna typu I, tzw. „wolnokurczące się" oraz włókna typu II, tzw. „szybkokurczące się". Włókna „wolnokurczące się" zawierają wiele mitochondriów i duże stężenie mioglobiny, co powoduje iż nazywane są „czerwonymi". Swoją energię skurczu czerpią z procesów tlenowych. Charakteryzują się one powolnym narastaniem siły skurczu i dużą wytrzymałością na pracę mięśni. Włókna szybkokurczące się [tzw. białe] zawierają mniejsze stężenie mioglobiny. Szybciej się kurczą, ale są mniej wytrzymałe.

Spis treści
Funkcje włókien mięśniowych
Rola połączeń mięśniowo - nerwowych
Znaczenie ćwiczeń po chorobie
Tylko treningi siłowe!
Dobór metodyki treningu
Odbudowa komórek mięśniowych
Liczba komórek a wzrost masy