Wyuczona bezradność i trening przeorganizowania atrybucji

Wyuczona bezradność i trening przeorganizowania atrybucji  -wyuczona bezradność zachodzi wówczas, gdy dzieci pomimo wielu wysiłków w określonej dziedzinie doświadczają za każdym razem porażki. Konsekwencją tego jest fakt, że nie chcą dalej już angażować się w tą dziedzinę. Wybitni sportowcy po doświadczeniu kilku porażek mogą również utracić motywację. Z drugiej strony jednak, jeżeli bezradności można się nauczyć, to w drga stronie powinno działać podobnie. Jeżeli po każdym działaniu występować będzie sukces postawa ich zostanie odwrócona. Istnieją dwa sposoby na zmianę postaw właśnie w taki sposób. Jeden to zaprezentowanie dzieciom programu przedstawiającego cele, w których osiągnięcie sukcesu jest nieuniknione. Dugi natomiast to trening przeorganizowania atrybucji, czyli stawiano im cele trudniejsze i w przypadku porażki uczono ich obwiniać za wynik okoliczności towarzyszące, a nie ich umiejętności. Po takich działaniach dzieci przejawiać będą większą motywację.
e) Poczucie własnej skuteczności – samoocena odnosi się do naszych odczuć w stosunku do samych siebie niezależnie od czynników sytuacyjnych, natomiast poczucie własnej skuteczności dotyczy naszych przekonań w kwestii posiadanych umiejętności. Jest ono zależne od sytuacji. Jeżeli ktoś jest urodzonym sportowcem jego skuteczność będzie większa na arenach sportowych, niż w szkole. Na poczucie własnej skuteczności mają wpływ własne sukcesy, perswazje werbalne (np. zapewnienia trenera – jesteś lepszy) lub reakcje zwrotne związane z działaniem (pochwały za osiągnięte wyniki). Poczucie własnej skuteczności jest szczególnie przydatne, kiedy jest niewielka różnica poziomów w umiejętnościach rywalizujących zawodników.

 Mecze na żywo