Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Motywy wewnętrzne – uczestnictwa w sporcie to podniecenie, radość zamiłowanie do działania oraz możliwość zaprezentowania i poprawy swoich umiejętności – czyli w skrócie to wszystko co sprawia, że sport nas bawi i cieszy.

Motywy zewnętrzne – mogą przejawiać się w formie trofeów, nagród, oraz korzyści niematerialnych, jak sława czy pozycja społeczna.

Zasada addytywna – głosi, że zawodnik o Niskiem motywacji wewnętrznej może ją poprawić dzięki wzmocnieniom zewnętrznym. Jednakże zasada ta nie zawsze ma zastosowanie w praktyce, bo przecież wielu zawodników po podpisaniu kontraktów opiewających na wysokie sumy „spoczęło na laurach”. Ponadto zawodnicy zorientowani na wygraną mają mniejsze motywy wewnętrzne do uprawiania sportu, niż ci, którzy uprawiają sport dla zabawy. Przykładem skuteczności motywów zewnętrznych do zwiększania motywacji wewnętrznej jest hierarchiczność wschodnich sztuk walki, gdzie poziom zaawansowana, a zatem pozycja w grupie symbolizowana jest kolorem pasa

 Mecze na żywo