Motywacja w perspektywie humanistycznej.

Teoria potrzeb Maslowa – opracował on teorię motywacji odnoszącą się do potrzeb wyszczególniając jakie potrzeby musza być zaspokajane w pierwszej kolejności, dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu rodzi się w nas motywacja do zaspokojenia kolejnej potrzeby w hierarchii potrzeb. Priorytetem są potrzeby fizjologiczne (jedzenie, czy ciepło) bez których nie jesteśmy w stanie żyć, gdy zaspokoimy te potrzeby szukamy bezpieczeństwa. Kiedy już czujemy się bezpieczni odczuwamy potrzebę przynależności i miłości. Zaspokojenie tych potrzeb rodzi potrzebę szacunku, do której doprowadzą nas nasz osiągnięcia, uzyskane kompetencje i uznanie w oczach innych. Kiedy także to osiągniemy koncentrujemy się na potrzebach poznawczych, które tworzą w naszej głowie obraz otaczającego nas świata poprzez zrozumienie go. Dalej pragniemy piękna porządku i równowagi, czyli potrzeby estetyczne. Potrzeba najwyższego rzędu jest potrzeba samorealizacji, czyli osobistego spełnienia i rozwinięcia w pełni własnego potencjału. Sport pomaga spełniać potrzeby wymienione prze Maslowa po potrzebę samorealizacji włącznie, jednak nienależny jej mylić z osiągniętym sukcesem, gdyż osiągnięcie klasy mistrzowskiej niekoniecznie jest spełnieniem tej potrzeby.
Ocena teorii Maslowa – dzięki teorii tej wnioskować możemy, że aby ktoś osiągnął wysoki poziom w sporcie musi po kolei zaspokajać swoje potrzeby. Głodny bądź zastraszony człowiek nie będzie raczej myślał o uprawianiu sportu, zadaniem trenerów więc jest poznanie potrzeb swoich zawodników i stworzenie warunków, mogących je zaspokoić, aby można było przejść na wyższy poziom potrzeb dążąc do samorealizacji (będącej motywem wewnętrznym). Jak pokazuje praktyka sportowcy często borykają się z kontuzjami, czyli ich potrzeba fizjologiczna nie jest zaspokojona, a to stanowi zaprzeczenie teorii potrzeb, gdyż ich potrzeba wyższego rzędu jest tak wysoka, że poświęcają potrzebę niższego rzędu.

 Mecze na żywo