Motywacja osiągnięć

Teoria potrzeby osiągnięć McClellanda i Atkinsona – jest związkiem między pragnieniem sukcesu, a lękiem przed porażką można to zobrazować w następującym równaniu – motywacja osiągnięć = pragnienie sukcesu – lęk przed porażką – wynika z tego, w celu osiągnięcia większej motywacji musimy bardziej pragnąć sukcesu, niż obawiać się porażki. Ponadto, duży wpływ na motywację ma sytuacja. Jeżeli zawodnik ma niską motywację sukcesu, ale z okoliczności wynika, ze będzie miał duża szansę na sukces i nagroda duża to jest szansa, ze jego motywacja wzrośnie.
Ocena teorii motywacji osiągnięć – w myśl tej teorii ludzie nastawieni na sukces wybierają zadania trudniejsze, a pozbawieni tego zadania łatwiejsze. Nie jest ona jednak do końca wiarygodna w przewidywaniu wyniku. Ale dzięki niej jako trenerzy możemy określać, jakie zadania możemy postawić przed naszymi zawodnikami, znając ich motywację do osiągnięć.
Lęk przed sukcesem – przy badaniu powyższej teorii na grupach mężczyzn i kobiet ujawniono, że u kobiet występuje jeszcze jedna cecha, która przeciwstawia się wymienionym w równaniu wyżej. Jest to lęk przed sukcesem, który może obniżyć ich motywację. Kobiety które kulturowo wychowywane do wychowywania dzieci i dbania o dom, mogą odczuwać dyskomfort, gdy w zasięgu ich reki znajdzie się sława i uwielbienie innych i to może u nich budzić niepokój obniżający motywację w dążeniu do sukcesu.
Ocena teorii leku przed sukcesem – z przeprowadzonych badań wynika, że podobne objawy lęku występują również u mężczyzn i dlatego nie może ona tłumaczyć różnic płci. W rozprawianiu nad ich motywacją.

 Mecze na żywo